Mūsu matu kopšanas produktu vides un sociālās ietekmes pārredzamība

L'Oréal Paris ir apņēmies pastāvīgi uzlabot savu produktu ietekmi visā to dzīves ciklā, iekļaujot formulas, iesaiņošanas, ražošanas un izmantošanas posmus. Mūsu mērķis ir jums sniegt pārskatāmu piekļuvi šiem datiem, lai jūsu patēriņa izvēles paustu lielāku cieņu pret mūsu planētu, sākot ar mūsu matu kopšanas produktiem.
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "VideoObject", "name": "How to", "description": "Environmental and Social Impact", "thumbnailUrl": "https://www.loreal-paris.lv/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/master/dmi/brand-section/our-commitments/pil/video-pil.jpg?rev=d94b3dee33dc4aa2834d3b47998737d1", "uploadDate": "2022-09-08T08:42:11+00:00", "embedURL": "https://www.youtube.com/embed/hh8AsWXJm_Y" }

PRODUKTU VIDES UN SOCIĀLĀ IETEKME

Rādītājs “Vispārējā ietekme uz vidi”, pamatojoties uz L’Oréal Group novērtēšanas metodoloģiju, sniedz precīzu priekšstatu par produkta ietekmi, ņemot vērā 14 planētas ietekmes faktorus, piemēram, siltumnīcas gāzu izmešus, ūdens nepietiekamību, okeāna paskābināšanu vai ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. Ietekmes tiek noteiktas katrā produkta dzīves cikla posmā un aprēķinātas ne tikai no resursu, ražošanas un transportēšanas, bet arī patērētāju izmantošanas un iesaiņojuma pārstrādes iespējas viedokļa, to skaidri atspoguļojot.

Papildinformācija ir pieejama produkta apraksta lapas sadaļā “Vides un sociālā ietekme”, kur var skatīt informāciju par produkta ražošanas apstākļiem, iesaiņojumu un sociālo ieguldījumu, piemēram, neaizsargāto kopienu atbalstu.

* ogleklis, ūdens trūkums, saldūdens ekotoksiskums, saldūdens eitrofikācija, jūras eitrofikācija, ūdens paskābināšanās, fosilo un minerālu resursu izsīkums, zemes transformācija, sauszemes eitrofikācija, sīkās daļiņas, toksiskums caur vidi, jonizējošs starojums, ozona izsmelšana un fotoķīmiskā veidošanās

 

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lv/transparency-on-environmental-and-social-impact-of-our-products" }

IETEKMES NOTEIKŠANA VISĀ PRODUKTA DZĪVES CIKLĀ

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lv/transparency-on-environmental-and-social-impact-of-our-products" }
Visuel Impact

ATKLĀJIET MŪSU PRODUKTU VĒRTĒJUMU

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lv/transparency-on-environmental-and-social-impact-of-our-products" }
Nutri Score
Marķējumā ir norādīts katra produkta vērtējums no A līdz E. Produktiem ar rādītāju “A” ir zemākā vispārējā vides ietekme, bet ar rādītāju “E” — visaugstākā..
 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lv/transparency-on-environmental-and-social-impact-of-our-products" }
Katra produkta vērtējuma aprēķināšanai izmantoto metodi ir apstiprinājuši 11 neatkarīgi zinātniskie eksperti, un datus ir apstiprinājis neatkarīgais revidents Bureau Veritas.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lv/transparency-on-environmental-and-social-impact-of-our-products" }
Tas ir viegli pieejams mūsu produktu informācijas tīmekļa lapās. Visu L'Oréal Paris izskalojamo matu kopšanas produktu marķējumu skatiet produktu informācijas tīmekļa lapā pēc sastāvdaļu saraksta.

Atklājiet mūsu vērtējumus

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lv/transparency-on-environmental-and-social-impact-of-our-products" }

Vispārējā ietekme uz vidi

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lv/transparency-on-environmental-and-social-impact-of-our-products" }
Visuel Label
Oglekļa un ūdens pēdas nospiedumi tiek izcelti īpaši, jo tie caurmērā atspoguļo divas trešdaļas no to kosmētikas produktu vispārējās ietekmes uz apkārtējo vidi, kas tiek novērtēti ar šīs metodoloģijas palīdzību.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lv/transparency-on-environmental-and-social-impact-of-our-products" }
Banner PV PIL1

Lai patērētājiem sniegtu skaidru un noderīgu informāciju, šī vides marķējumu sistēma tika izstrādāta kā salīdzināšanas rīks tās pašas produktu kategorijas produktiem L'Oréal Group ietvaros. Piemēram, šampūns tiek salīdzināts ar citiem L'Oréal Group šampūniem: šampūniem ar vērtējumu “A” ir zemākā vispārējā ietekme uz apkārtējo vidi, bet ar vērtējumu “E” — augstākā vispārējā ietekme uz apkārtējo ietekmi.

Vai nevarat izvēlēties vienu no diviem produktiem? Jums var palīdzēt vides un sociālā novērtējuma marķējums!Atklājiet mūsu matu kopšanas līdzekļu rādītājus..

Uzziniet vairāk par mūsu apņemšanos samazināt mūsu vides pēdas nospiedumu.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lv/transparency-on-environmental-and-social-impact-of-our-products" }
Visuel Veritas V2

ATKLĀJIET MŪSU METODOLOĢIJU

Šī vides un sociālās ietekmes marķējumu metodoloģija ir saskaņota ar Eiropas “Produktu ietekmes uz vidi pēdas nospieduma” standartiem, kuru mērķis ir samazināt preču un pakalpojumu ietekmi uz apkārtējo vidi, izmantojot vairākkritēriju pieeju. Datus ir apstiprinājis pasaulē atzītais neatkarīgais revidents Bureau Veritas Certification.

- Lai uzzinātu vairāk par metodoloģiju, noklikšķiniet šeit

- noklikšķiniet šeit  paziņojumam šeit..

GLOSĀRIJS

Pictogram CO2 emissions

Pictogram CO2 emissions

   

OGLEKĻA PĒDAS NOSPIEDUMS

Siltumnīcas gāzu izmešu (CO₂) daudzums, kas ir izlaists visā produkta dzīves ciklā, piemēram, sastāvdaļu resursu meklēšanas, iesaiņojuma ražošanas, gatavo produktu ražošanas, transportēšanas, izmantošanas un iesaiņojuma atkritumu apsaimniekošanas laikā..

Vai zinājāt?
Caurmērā 70 % no šampūna oglekļa pēdas nospieduma rada enerģija, kas ir nepieciešama ūdens sildīšanai dušā.

ELVIVE eksperta padoms
Vienkārši samazinot ūdens temperatūru šampūna izskalošanas laikā, jūs varat izlīdzināt matu kutikulu, uzlabot matu spīdumu un palīdzēt samazināt savu ietekmi uz apkārtējo vidi.

ŪDENS PĒDAS NOSPIEDUMS

Visā produkta dzīves ciklā izmantotais ūdens daudzums, iekļaujot, piemēram, ūdeni, kas tiek izmantots, iegūstot sastāvdaļu resursus, ražojot iesaiņojumu, līdz pat gatavo produktu ražošanai rūpnīcā, produkta izmantošanai (piemēram, dušā) un notekūdeņu apstrādei nepieciešamajam ūdenim.

Vai zinājāt?
Caurmērā 60 % no šampūna vai kondicioniera ūdens pēdas nospieduma rada izmantošanas fāze! Šī iemesla dēļ mēs strādājam, lai uzlabotu savu šampūnu un kondicionieru izskalošanas iespēju. Varat izvēlēties arī neskalojamos kondicionierus, kas bieži ir labāki planētai.

ELVIVE eksperta padoms
Varat izvēlēties mājsaimniecības ūdens taupīšanu dažādos veidos ar Elvive, jo mēs esam izstrādājuši attīrošus un paliekošus produktus, kas nav jāizskalo un ko var lietot bez iepriekšējas mazgāšanas. Mūsu sausos šampūnus var izmantot, lai atliktu jūsu nākamā šampūna izmantošanu, bet mūsu neskalojamie serumi ir ideāli piemēroti izlīdzināšanai, atsvaidzināšanai un ieveidošanai starp mazgāšanas reizēm.

   

Pictogram CO2 emissions

Pictogram CO2 emissions

   

ATBILDĪGĀ RAŽOTNE

Ražotne, kas gadu pēc gada samazina savus siltumnīcas gāzu (CO₂) izmešus, ūdens patēriņu un radītos atkritumus, kā arī sekmē vietējās nodarbinātības attīstību, jo īpaši cilvēkiem neaizsargātās ekonomiskās situācijās, un piekļuvi apmācībai saviem darbiniekiem.

Vai zinājāt?
11 no mūsu 26 rūpnīcām pašlaik ir oglekļa neitrālas. L’Oréal Paris rūpnīcas ir apņēmušās sasniegt 100 % atjaunojamās enerģijas sasniegšanu līdz 2025. gadam, tātad oglekļa neitralitāti, un mēs esam apņēmušies līdz 2030. gadam pārveidot ūdens cikla rūpnīcas, tātad visi industriālie ūdeņi tiek apstrādāti, pārstrādāti un atkārtoti izmantoti ciklā.

FSC™ VAI PEFC SERTIFICĒTAIS PAPĪRS/KARTONS*

Produktu iepakojumā izmantotais papīrs vai kartons ir iegūts tikai no mežiem, kas tiek atbildīgi pārvaldīti bioloģisko daudzveidību aizsargājošā veidā un kuriem ir FSC™ neatkarīgā sertifikācija.

Vai zinājāt?
Uzņēmumā L’Oréal Paris visas kartona kārbas un instrukciju bukleti bez izņēmumiem ir izgatavoti no sertificēta papīra un kartona un nāk no ilgtspējīgi pārvaldītiem mežiem. * FSC™ (Mežu uzraudzības padome), PEFC (Mežu sertifikācijas apstiprināšanas programma)

   

Pictogram CO2 emissions

Pictogram CO2 emissions

   

PĀRSTRĀDĀTS MATERIĀLS

Materiāls, kas ražots, izmantojot citus pārstrādātus materiālus.

Vai zinājāt?
L’Oréal Paris ir apņēmies nodrošināt, ka līdz 2030. gadam tā plastmasas iesaiņojums tiks iegūts no pārstrādātiem vai atjaunojamiem avotiem (pirmreizējās plastmasas).

ELVIVE eksperta padoms

L’Oréal Paris Elvive darbinieki ir apņēmušies cīnīties pret plastmasas atkritumiem vannas istabā, tāpēc pašlaik 100% mūsu šampūnu un kondicionieru pudeles* ir izgatavotas no pārstrādātas plastmasas, ietaupot 6000 tonnu pirmreizējās plastmasas izgatavošanu katru gadu. Vai zinājāt, ka arī šīs pudeles ir plaši pārstrādājamas? Skaistiem matiem šodien. Labākai planētai rīt. * izņemot vāciņus, tomēr mēs meklējam ilgtspējīgākus risinājumus

*Except the caps for which we are looking to find a more sustainable solution.

PĀRSTRĀDĀJAMS

Komponenti, kurus, ja atļauj infrastruktūra, var savākt un apstrādāt, izmantojot īpašu industriālu procesu, lai izveidotu jaunu materiālu.*
* saskaņā ar Ellen MacArthur fonda definīciju par globālo pārstrādājamību plašā mērogā un praksē

Vai zinājāt?
Mēs esam apņēmušies nodrošināt, ka līdz 2025. gadam viss mūsu plastmasas iesaiņojums būs uzpildāms, pārstrādājams vai kompostējams. Pašlaik visas mūsu šampūnu un kondicionieru pudeles ir lielā mērā pārstrādājamas*.
* izņemot vāciņus, tomēr mēs meklējam ilgtspējīgākus risinājumus.

ELVIVE eksperta padoms
Elvive instruē par iepakojumu šķirošanu arvien lielākam produktu skaitam, lai mūsu klientiem palīdzētu realizēt atbilstošu šķirošanas praksi

   

Pictogram CO2 emissions

Pictogram CO2 emissions

   

DARBA LIKUMS: APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJAS (ANO) GLOBĀLĀS IETEKMES UZ DARBASPĒKU TIESĪBĀM 4 PRINCIPI

Visi L'Oréal Paris produktu vai sastāvdaļu tiešie piegādātāji ir apņēmušies ievērot ANO pamatprincipus attiecībā uz darbaspēka standartiem:

  • Darbinieku tiesības brīvi biedroties un iesaistīties kolektīvajos līgumos
  • Nav piespiedu vai obligāta darba
  • Nav bērnu darba
  • Nav darbinieku diskriminācijas

Vai zinājāt?
Kopš 2006. gada uzņēmums L'Oréal Group ir veicis vairāk nekā 13 600 sociālās revīzijas objektā, ko vadīja akreditētas trešās puses.

PIEGĀDĀTĀJI AR SOCIĀLĀS IEKĻAUŠANAS SAISTĪBĀM

Sastāvdaļu un iesaiņojuma piegādātāji, kas nodrošina piekļuvi darbam un minimālajai algai cilvēkiem no sociāli un/vai ekonomiski neaizsargātām kopienām, jo piedalās vismaz vienā L'Oréal Group avotu solidaritātes programmā. Lai vairāk uzzinātu par L'Oréal avotu solidaritātes programmu, noklikšķiniet šeit.

Vai zinājāt?
2020. gadā ar L'Oréal Paris avotu solidaritātes sociālās iekļaušanas programmu tika atbalstīti 11 538 labuma guvēji. Pašlaik, piemēram, dažu augu valsts sastāvdaļu kā argāna eļļas, šī sviesta un Centella asiatica, kultivēšana palīdz vietējām kopienām, piedāvājot pienācīgus darba apstākļus, līdzvērtīgas iespējas darbā un lauksaimniecības metodes ar cieņu pret apkārtējo vidi un bioloģisko daudzveidību..

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lv/transparency-on-environmental-and-social-impact-of-our-products" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "Thing", "subjectOf": { "@type": "ItemList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "url" : "https://www.loreal-paris.lv/15-20-30-50-katrs-atradis-sev-piemerotako-spf-limeni", "item":{ "@type": "Article", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage" }, "headline":"15 20 30 50 katrs atradis sev piemerotako SPF limeni", "image":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.loreal-paris.lv/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/emea/bl/articles/skin-care/contextualized/summer-has-left-me-with-wrinkles-hero.jpg?rev=e552907f31b749dc97199039049de746", "height":900, "width":2000 }, "datePublished": "2020-06-19T06:13:52+00:00", "dateModified": "2020-06-19T06:14:44+00:00", "author": { "@type": "Brand", "name": "L'Oréal Paris" }, "publisher":{ "@type":"Organization", "name":"L'Oréal Paris", "logo":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.loreal-paris.lv/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/shared/baseline/navigationext/loreal-paris-black-logo.svg?rev=08f984e28237467892d35245dd360be7", "width":189, "height":60 } }, "description":"Lai kur mēs atrastos – pludmalē, pilsētā vai augstu kalnos – nekad nedrīkstam aizmirst mūsu iecienītāko vasaras draugu: saules aizsarglīdzekli. Krēmi, pieniņi, eļļas, izsmidzināmie līdzekļi u.c. Neatkarīgi no tekstūras – svarīgs ir saules aizsarglīdzekļa aizsardzības koeficients!" } }, { "@type":"ListItem", "position": 2, "url" : "https://www.loreal-paris.lv/ka-izveleties-savai-sejas-adai-atbilstosako-masku", "item":{ "@type": "Article", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage" }, "headline":"Ka izveleties savai sejas adai atbilstosako masku", "image":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.loreal-paris.lv/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/emea/bl/articles/skin-care/beauty-gestures/the-wonderful-world-of-face-masks-hero.jpg?rev=f8decc0ff6b1420a8fa1606d27744396", "height":900, "width":2000 }, "datePublished": "2020-06-12T05:37:43+00:00", "dateModified": "2020-06-16T12:10:14+00:00", "author": { "@type": "Brand", "name": "L'Oréal Paris" }, "publisher":{ "@type":"Organization", "name":"L'Oréal Paris", "logo":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.loreal-paris.lv/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/shared/baseline/navigationext/loreal-paris-black-logo.svg?rev=08f984e28237467892d35245dd360be7", "width":189, "height":60 } }, "description":"Sejas maskas ir populāras tādēļ, ka ir efektīvas: tās kopj un nomierina ādu, novērš noguruma pēdas un uzlabo sejas krāsu. Kura ir piemērota jūsu sejas ādas tipam?" } }, { "@type":"ListItem", "position": 3, "url" : "https://www.loreal-paris.lv/viens-avokado-diena-palidz-izvairities-no-kaitem", "item":{ "@type": "Article", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage" }, "headline":"Viens avokado diena palidz izvairities no kaitem", "image":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.loreal-paris.lv/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/emea/bl/articles/skin-care/still-life/an-avocado-a-day-keeps-the-doctor-away-hero.jpg?rev=1cb94dd437a349f0aa91aa2964e0c5f5", "height":900, "width":2000 }, "datePublished": "2018-12-13T16:36:34+00:00", "dateModified": "2020-06-16T12:10:23+00:00", "author": { "@type": "Brand", "name": "L'Oréal Paris" }, "publisher":{ "@type":"Organization", "name":"L'Oréal Paris", "logo":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.loreal-paris.lv/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/shared/baseline/navigationext/loreal-paris-black-logo.svg?rev=08f984e28237467892d35245dd360be7", "width":189, "height":60 } }, "description":"Neatkarīgi no tā, vai jums patīk izēst milzu bļodu ar gvakomoli, vai arī jums patīk ēst avokado to 'dabiskajā' veidā, avokado ir ārkārtīgi gardi. Lieliski ir tas, ka tie ir ne tikai garšīgi, bet arī noderīgi mūsu ķermenim un ādai." } } ] } }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "SĀKUMS" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.lv/transparency-on-environmental-and-social-impact-of-our-products", "name": "transparency on environmental and social impact of our products" } } ] }