Privātuma Politika

L’Oreal mērķis ir būt priekšzīmīgam korporatīvajam pilsonim, lai palīdzētu padarīt pasauli skaistāku. Mēs ļoti augstu novērtējam godīgumu un skaidrību un esam apņēmušies veidot stipras un ilglaicīgas, uz uzticēšanos un savstarpēju labumu balstītas attiecības ar saviem patērētājiem. Šī apņemšanās nozīmē arī jūsu privātuma un jūsu izvēļu aizsargāšanu un ievērošanu. Mums ir ļoti svarīgi ievērot jūsu privātumu. Tāpēc turpmāk tekstā formulējam „Mūsu privātuma solījumu” un sniedzam pilnu mūsu Privātuma politikas aprakstu.

MŪSU PRIVĀTUMA SOLĪJUMS

 1. Mēs ievērojam jūsu privātumu un jūsu vēlmes.

 2. Mēs pārliecināmies par to, ka visā, ko mēs darām, ir iestrādāts privātums un aizsardzība.

 3. Mēs nenosūtām jums mārketinga paziņojumus, ja vien neesat mūs lūdzis to darīt. Jūs varat pārdomāt jebkurā brīdī.

 4. Mēs nekad nepiedāvājam un nepārdodam jūsu datus.

 5. Mēs esam apņēmušies paturēt jūsu datus drošībā un aizsargāt tos. Tas nozīmē, ka mēs sadarbojamies tikai ar uzticamiem partneriem. 

 6. Mēs esam apņēmušies izmantot jūsu datus atklāti un caurredzami.

 7. Mēs neizmantojam jūsu datus veidā, par ko jūs nebūtu informēti.

 8. Mēs ievērojam jūsu tiesības un vienmēr cenšamies izpildīt jūsu lūgumus pēc iespējas saskaņā ar mūsu pašu tiesisko un darbības atbildību.

Lai sniegtu vairāk informācijas par mūsu privātuma praksi, turpmāk tekstā esam aprakstījuši, kāda veida personas datus mēs varam saņemt no jums tieši vai no jūsu saskarsmes ar mums, kā mēs varam tos lietot, kam mēs varam tos nodot, kā mēs tos aizsargājam un paturam drošībā un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem. Protams, ne visas situācijas var attiekties uz jums. Šī Privātuma politika sniedz ieskatu visās iespējamajās situācijās, kurās mēs varētu savstarpēji mijiedarboties. 

Jo lielāka ir jūsu saskarsme ar mums, jo vairāk mēs uzzinām par jums un varam piedāvāt tieši jums pielāgotus pakalpojumus. 

Ja jūs sniedzat mums savus personas datus un ja mēs ievācam personas datus par jums, mēs tos lietojam saskaņā ar šo Politiku. Lūdzam jūs uzmanīgi izlasīt šo informāciju un mūsu jautājumu un atbilžu (Q&A) lapu (ja tāda ir). Ja jums rodas jebkādi jautājumi vai bažas par saviem personas datiem, lūdzam, sazināties ar mums, rakstot uz: personal-da@loreal.com

PAR KO JŪS VARAT UZZINĀT ŠAJĀ PRIVĀTUMA POLITIKĀ?

Kas mēs esam?

Kas ir personas dati?

Kādus datus mēs iegūstam no Jums un kā mēs tos lietojam?

Kādā veidā mēs iegūstam vai saņemam jūsu datus?

Automatizēta lēmumu pieņemšana

Profilēšana

Kas var piekļūt jūsu personas datiem?

Kur mēs glabājam jūsu personas datus?

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Vai mani personas dati ir aizsargāti?

Saites uz trešo pušu vietnēm un sociālo tīklu pieteikumvārds

Sociālo tīklu un lietotāja radītais saturs

Jūsu tiesības un izvēles

Kontaktinformācija


KAS MĒS ESAM?

Zīmols ir daļa no SIA „L’Oreal Baltic” zīmola portfeļa. Par mums iesniegtajiem jūsu personas datiem atbild SIA „L’Oreal Baltic”. Sakot „L’Oreal”, „mums”, „mūsu” vai „mēs”, mēs atsaucamies uz šo uzņēmumu. Spēkā esošo datu aizsardzības likumu izpratnē L’Oreal ir „datu pārzinis”. 

SIA „L’Oreal Baltic” 

Jautājumus par datu aizsardzību lūdzam adresēt: 

Citadeles iela 12, Rīga, LV-1010, Latvija, vai rakstot uz: personal-da@loreal.com

KAS IR PERSONAS DATI?


„Personas dati” ir jebkura informācija vai informācijas daļas, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu („datu subjekts”), kuru var tieši (piemēram, atsaucoties uz jūsu vārdu, uzvārdu) vai netieši (piemēram, atsaucoties uz pseidonimizētiem datiem, tādiem kā unikāls identifikācijas numurs) identificēt. Tas nozīmē, ka personas dati ietver tādas ziņas kā elektroniskā pasta / dzīvesvietas adreses, mobilā tālruņa numurs, lietotājvārdi, profila attēli, personiskās vēlmes un iepirkšanās paradumi, lietotāja radīts saturs, finanšu informācija un dzīvesveida informācija. Tie var ietvert arī unikālus skaitliskus identifikatorus, piemēram, jūsu datora IP adresi vai jūsu mobilās ierīces MAC adresi, kā arī sīkdatnes. 

KĀDUS DATUS MĒS IEGŪSTAM NO JUMS UN KĀ MĒS TOS IZMANTOJAM?


L’Oreal uzskata, ka jūs kā patērētājs veidojat visas mūsu darbības kodolu. Mums patīk saņemt no jums ziņas, iepazīt jūs un radīt un nodrošināt jūs apmierinošu produkciju. Un mēs zinām, ka daudziem no jums patīk ar mums sazināties. Līdz ar to pastāv vairāki veidi, kādos jūs varat mums iesniegt savus personas datus un mēs varam tos ievākt. 

Kādā veidā mēs iegūstam vai saņemam jūsu datus?


Mēs varam ievākt vai saņemt datus no jums ar mūsu tīmekļvietņu, formu, lietotņu, ierīču, L’Oreal produkcijas vai zīmolu lapu sociālajos tīklos starpniecību vai citādi. Dažreiz jūs šo informāciju sniedzat mums tieši (piemēram, izveidojot kontu, sazinoties ar mums, veicot pirkumus mūsu tīmekļvietnēs/lietotnēs vai veikalos/skaistumkopšanas salonā), dažreiz mēs tos ievācam paši (piemēram, lietojot sīkdatnes, lai izprastu, kā jūs lietojat mūsu tīmekļvietnes/lietotnes) un dažreiz mēs saņemam jūsu datus no citām trešajām pusēm, tostarp citiem L’Oreal Grupas uzņēmumiem.

Ja mēs ievācam datus, mēs atzīmējam ar zvaigznīti obligāti aizpildāmos laukus, ja šādi dati ir mums nepieciešami, lai:

 • izpildītu mūsu līgumu ar jums (piemēram, piegādātu produktus, ko jūs esat nopircis mūsu tīmekļvietnē/lietotnē);

 • sniegtu jums jūsu pieprasīto pakalpojumu (piemēram, iesniegtu jums informatīvu ziņojumu); vai

 • atbilstu likuma prasībām (piemēram, izrakstītu rēķinu, saņemtu jūsu vecuma apstiprinājumu, jo tikai personas, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu, var iesniegt mums savu personas informāciju).

Ja jūs nesniedzat ar zvaigznīti atzīmētos datus, tas var negatīvi ietekmēt mūsu spēju sniegt produktus un pakalpojumus.

Tabulā turpmāk tekstā sniedzam sīkāku informāciju, paskaidrojot:

 1. Kādos saskarsmes gadījumos jūs varat sniegt un mēs varam ievākt jūsu datus? Šajā ailē tiek norādīta darbība vai situācija, kurā jūs esat iesaistīts, ja mēs lietojam vai ievācam jūsu datus. Piemēram, jūs veicat pirkumu, piesakāties saņemt informatīvus ziņojumus vai pārlūkojat tīmekļvietni/lietotni.

 2. Kādus personas datus mēs varam saņemt no jums tieši vai jūsu saskarsmes ar mums rezultātā? Šajā ailē norādīts, kāda veida datus par jums mēs varam ievākt atkarībā no situācijas.

 3. Kā un kāpēc mēs varam lietot jūsu datus? Šajā ailē norādīts, ko mēs varam darīt ar jūsu datiem un kādi ir to ievākšanas nolūki.

 4. Kāds ir jūsu personas datu lietošanas tiesiskais pamats? Šajā ailē tiek norādīts jūsu datu lietošanas iemesls. 

Atkarībā no nolūka, kādā datus lieto, par jūsu datu apstrādes tiesisko pamatu var kalpot:

 • jūsu piekrišana;

 • mūsu likumīgās intereses, kas var būt: 

  • mūsu produktu un pakalpojumu uzlabošana: jo īpaši, mūsu komercdarbības intereses, lai palīdzētu mums labāk izprast jūsu vajadzības un gaidas un līdz ar to uzlabot mūsu pakalpojumus, tīmekļvietnes/lietotnes, ierīces, produktus un zīmolus savu patērētāju labā;

  • krāpšanas novēršana: lai nodrošinātu, ka maksājums tiek veikts pienācīgi un ir aizsargāts pret krāpnieciskām darbībām un nelikumīgu piesavināšanos;

  • mūsu rīku aizsardzība: lai uzturētu jūsu lietoto rīku (mūsu tīmekļvietņu/lietotņu/ierīču) drošību un aizsardzību un nodrošinātu, ka tie darbojas pienācīgi un tiek pastāvīgi uzlaboti;

 • līguma izpilde: jo īpaši, lai izpildītu jūsu pieprasītos pakalpojumus;

 • likumīgais pienākums, ja apstrādi pieprasa likums.


Pārskats par informāciju par jūsu saskarsmi ar mums un tās ietekmi uz jūsu datiem


Kādos saskarsmes gadījumos jūs varat sniegt un mēs varam ievākt jūsu datus?

Kādus personas datus mēs varam saņemt no jums tieši vai jūsu saskarsmes ar mums rezultātā?


Kā un kāpēc mēs varam lietot jūsu datus?

Kāds ir jūsu personas datu lietošanas tiesiskais pamats?Konta izveidošana un pārvaldība


Informācija, ko ievāc, kad izveidots konts L’Oreal tīmekļvietnēs/lietotnēs, ar sociālo tīklu pieteikumvārdu vai veikalā.

Atkarībā no apjoma, kādā jūs veidojat saskarsmi ar mums, šādi dati var būt:

-vārds un uzvārds;

-dzimums;

-e-pasta adrese;

-dzīvesvietas adrese;

tālruņa numurs;

-fotoattēls;

-dzimšanas datums vai vecuma amplitūda;

-ID, lietotājvārds un parole;

-personiskais apraksts vai vēlmes;

-pasūtījuma detaļas;

-sociālo tīklu profils (ja jūs lietojat savu pieteikumvārdu vai nododat šos personas datus mums).

Nolūkā:

-Pārvaldīt jūsu pasūtījumus.

-Vadīt jebkādas sacensības, tirdzniecības veicināšanas kampaņas, aptaujas un konkursus, kuros jūs izvēlaties piedalīties.

-Atbildēt uz jūsu jautājumiem un citādi sazināties ar jums.

-Piedāvāt jums lojalitātes programmu.

-Dot jums iespēju pārvaldīt savas vēlmes.

-Līguma izpilde

Sniegt jums jūsu pieprasīto pakalpojumu (piemēram, izveidot kontu, aizpildīt anketu vai nopirkt produktu).

-Likumīgās intereses

Efektīvi vadīt komercdarbību, veicināt produkcijas tirdzniecību, īstenojot sacensības, tirdzniecības veicināšanas kampaņas, aptaujas, konkursus, atbildēt uz jūsu jautājumiem un citādi sazināties ar jums, piedāvāt jums lojalitātes programmu, dot jums iespēju pārvaldīt savas vēlmes.

-Nosūtīt jums mārketinga paziņojumus (ja esat lūdzis to darīt), kas var būt pielāgoti jūsu „profilam” (t.i., balstīti uz personas datiem, kas mums ir zināmi par jums un jūsu vēlmēm).


-Piekrišana

Nosūtīt jums tiešā mārketinga paziņojumus.


-Nodrošināt analītiku vai ievākt statistisku, lai

piedāvātu personalizētus pakalpojumus, ņemot vērā jūsu skaistumkopšanas īpašības.

-Pārraudzīt un uzlabot mūsu tīmekļvietnes/lietotnes.

Aizsargāt mūsu tīmekļvietnes/lietotnes un aizsargāt jūs un mūs no krāpnieciskām darbībām.

-Likumīgās intereses

Nodrošināt, lai mūsu tīmekļvietnes/lietotnes būtu aizsargātas, pasargāt tās no krāpnieciskām darbībām un palīdzēt mums labāk izprast jūsu vajadzības un gaidas un līdz ar to uzlabot mūsu pakalpojumus, produktus un zīmolus.


Pieteikšanās informatīviem ziņojumiem un komerciālai saziņai


Atkarībā no apjoma, kādā jūs veidojat saskarsmi ar mums, šādi dati var būt:

-e-pasta adrese;

-vārds un uzvārds;

-personiskais apraksts vai vēlmes;

-sociālo tīklu profils (ja jūs lietojat savu pieteikumvārdu vai nododat šos personas datus mums).


Nolūkā:

-Nosūtīt jums mārketinga paziņojumus (ja esat lūdzis to darīt), kas var būt pielāgoti jūsu „profilam”, balstoties uz personas datiem, kas mums ir zināmi par jums un jūsu vēlmēm (tostarp jūsu iecienītākā veikala atrašanās vieta).


-Piekrišana vai Likumīgās intereses

Nosūtīt jums tiešā mārketinga paziņojumus.
-Nodrošināt analītiku un ievākt statistiku, lai apzinātu mūsu mārketinga pasākumu efektivitāti un nodrošinātu, ka jūs saņemat vispiemērotāko pieredzi atbilstoši jūsu vajadzībām.


-Likumīgās intereses

Pielāgot mūsu mārketinga paziņojumus, apzināt to efektivitāti un nodrošināt, ka jūs saņemat vispiemērotāko pieredzi; palīdzēt mums labāk izprast jūsu vajadzības un gaidas un līdz ar to uzlabot mūsu pakalpojumus, produktus un zīmolus.

-Pastāvīgi aktualizēt bloķēšanas sarakstu, ja esat lūdzis nesazināties ar jums.


-Likumiskie pienākumi un likumīgās intereses

Glabāt ziņas par jums bloķēšanas sarakstā, ja esat lūdzis vairs nesūtīt jums tiešā mārketinga ziņojumus.


Pirkumu un pasūtījumu pārvaldība


L’Oreal tīmekļvietnē/lietotnēs/sociālo tīklu lapās vai veikalā veiktā pirkšanas procesa laikā ievāktā informācija.

Atkarībā no apjoma, kādā jūs veidojat saskarsmi ar mums, šādi dati var būt:

-vārds un uzvārds;

-e-pasta adrese;

dzīvesvietas adrese (piegādei un rēķina izrakstīšanai);

-tālruņa numurs;

personiskais apraksts vai vēlmes;

-sociālo tīklu profils (ja jūs lietojat savu pieteikumvārdu vai nododat šos personas datus mums);

-darījuma informācija, tostarp nopirktie produkti un veikala atrašanās vieta;

-maksājums un informācija; vai

pirkumu vēsture.


Nolūkā

-Sazināties ar jums, lai pilnībā noformētu jūsu pasūtījumu, ja esat saglabājis iepirkumu grozu vai ievietojis produktus grozā, nepabeidzot izrakstīšanās procesu.

-Informēt jūs, kad būs pieejams produkts, ko vēlaties nopirkt.

-Apstrādāt un sekot līdzi jūsu pasūtījumam, tostarp, piegādājot produktu jūsu norādītajā adresē.

-Pārvaldītu jūsu pasūtījuma apmaksu. Lūdzam ņemt vērā, ka maksājuma informāciju (kredītkartes numurs/ Paypal konta informācija/ bankas konta detaļas) neievācam mēs, bet gan tieši maksājuma pakalpojumu sniedzēji.

-Pārvaldīt jebkādu mūsu starpā veikto saziņu saistībā ar jūsu pasūtījumu.-Līguma izpilde:

Sniegt jums jūsu pieprasīto (nopirkto) pasūtījumu.


-Aizsargāt darījumus pret krāpnieciskām darbībām. Lūdzam ņemt vērā, ka mēs izmantojam trešās puses pakalpojumu sniedzēja risinājumu, lai konstatētu krāpnieciskas darbības un nodrošinātu, ka maksājums ir pilnīgs un to veicat jūs vai cita jūsu pilnvarota persona.

-Papildināt jūsu profilu, ja jūs veicat pirkumu, izmantojot sava konta informāciju.

-Izvērtēt apmierinātību.

-Pārvaldīt jebkādu strīdu saistībā ar pirkumu.

-Statistikas mērķiem, lai apzinātu mūsu mārketinga pasākumu efektivitāti un nodrošinātu, ka jūs saņemat visbūtiskāko pieredzi atbilstoši savām vajadzībām.


-Likumīgās intereses

Pasargāt jūs un mūs no krāpnieciskiem darījumiem un nodrošināt, ka maksājums tiek pienācīgi veikts un aizsargāts pret krāpnieciskām darbībām un nelikumīgu piesavināšanos.


Tiešsaistes pārlūkošana


Informācija, ko ievāc sīkdatnes vai tamlīdzīgas tehnoloģijas („Sīkdatnes”*) kā daļu no jūsu pārlūkošanas darbībām L’Oreal tīmekļvietnē/lietotnēs un/vai trešo pušu tīmekļvietnēs/lietotnēs.Vairāk informācijas par konkrētām Sīkdatnēm, kas atrodas attiecīgajā tīmekļvietnē/lietotnē, lūdzam skatīt attiecīgajā sīkdatņu tabulā.

* Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek saglabātas jūsu ierīcē (datorā, planšetē vai mobilajā ierīcē), kad jūs apmeklējat internetu, tostarp L’Oreal Grupas tīmekļvietnes.

Atkarībā no apjoma, kādā jūs veidojat saskarsmi ar mums, šādi dati var būt:

-Dati, kas saistīti ar mūsu tīmekļvietņu/lietotņu lietošanu no jūsu puses:

-jūsu izcelsmes valsts;

-pieteikšanās dati;

-jūsu aplūkotās lapas;

-jūsu apskatītie video;

-reklāmas, uz ko jūs klikšķināt vai nospiežat;

-produkti, kurus meklējat;

-jūsu atrašanās vieta;

-jūsu apmeklējuma ilgums;

produkti, ko jūs izvēlējāties sava groza izveidei.


Tehniskā informācija:

-IP adrese;

-pārlūka informācija;

-ierīces informācija.


Katram apmeklētājam piešķirts unikāls identifikators un šāda identifikatora derīguma termiņš.

Mēs izmantojam Sīkdatnes, ja nepieciešams, kopā ar citiem personas datiem, ko jau esat mums iesniedzis (piemēram, iepriekšējie pirkumi, kā arī informācija par to, vai esat pieteicies uz mūsu e-pasta informatīviem ziņojumiem), šādos nolūkos:
Nodrošināt mūsu tīmekļvietnes/lietotņu atbilstošu darbību:

-satura pienācīga atspoguļošana;

-groza izveide un atcerēšanās;

-jūsu pieteikšanās datu izveide un to atcerēšanās;

-saskarnes personalizēšana, piemēram, valoda;

-ar jūsu ierīci saistītie parametri, tostarp jūsu ekrāna izšķirtspēja, u.tml.;

-mūsu tīmekļvietņu/lietotņu uzlabošana, piemēram, testējot jaunas idejas.


-Nodrošināt mūsu tīmekļa vietnes/lietotnes aizsardzību un drošību un aizsargāt jūs pret krāpnieciskām darbībām vai mūsu tīmekļvietņu vai pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, piemēram, veicot traucējummeklēšanu.


-Apkopot statistiku:

-izvairīties no atkārtotas apmeklētāju uzskaites;

-zināt lietotāju reakciju uz mūsu reklāmas kampaņām, ja esat tam piekritis.-Likumīgās intereses:

Nodrošināt sīkdatnes, kas ir (i)būtiskas mūsu tīmekļvietņu/lietotņu darbībai, (ii)nepieciešamas, lai mūsu tīmekļvietnes/lietotnes būtu drošas un aizsargātas.-Piekrišana

Lai uzlabotu mūsu piedāvājumus, pakalpojumus.

Lai noskaidrotu, kā jūs uzzinājāt par mūsu tīmekļvietnēm/lietotnēm.

Lai nodrošinātu reklāmu un sniegtu jums piemērotu saturu

.
Lai sniegtu tiešsaistes uzvedības reklāmu:

-lai demonstrētu jums tiešsaistes reklāmu produktiem, kas varētu jūs ieinteresēt, balstoties uz jūsu iepriekšējām izvēlēm.

-lai demonstrētu jums reklāmas un saturu mūsu sociālo tīklu platformās.


-Lai pielāgotu mūsu pakalpojumus jūsu vajadzībām:

-lai nosūtītu jums ieteikumus, mārketinga materiālus vai saturu, balstoties uz jūsu profilu un interesēm;

-lai atspoguļotu mūsu tīmekļvietnes/lietotnes tieši jums piemērotā veidā, piemēram, atceroties jūsu iepirkumu grozu vai pieteikumvārdu, jūsu saziņas valodu, jūsu lietotāja saskarnes pielāgošanas sīkdatnes (t.i., ar jūsu ierīci saistītos parametrus, tostarp jūsu ekrāna izšķirtspēju, fontu, kādam dodat priekšroku, u.tml.).


-Lai varētu izplatīt mūsu saturu sociālajos tīklos (norādot pogas, kas paredzētas mūsu vietnes atspoguļošanai).


-Piekrišana

Visām citām sīkdatnēm.


Tirdzniecības veicināšanas pasākumi


Informācija, kas ievākta spēles, konkursu, reklāmas piedāvājuma, paraugu pieprasījumu, aptauju laikā.

Atkarībā no apjoma, kādā jūs veidojat saskarsmi ar mums, šādi dati var būt:

-vārds un uzvārds;

-e-pasta adrese;

-tālruņa numurs;

-dzimšanas datums;

-dzimums;

-dzīvesvietas adrese;

-personiskais apraksts vai vēlmes;

-sociālo tīklu profils (ja jūs lietojat savu pieteikumvārdu vai nododat šos personas datus mums);

-cita informācija par jums, ko esat mums sniedzis (piemēram, savā „Mans konts” lapā, sazinoties ar mums vai iesniedzot savu saturu, tādu kā fotoattēli vai atsauksme, vai uzdodot jautājumu tērzēšanas funkcijā, kas ir pieejama dažās tīmekļvietnēs/lietotnēs, vai piedaloties konkursā, spēlē, aptaujā).


-Izpildīt jūsu mums uzticētos uzdevumus, piemēram, pārvaldīt jūsu dalību konkursos, spēlēs un aptaujās, tostarp ņemt vērā jūsu atgriezenisko saiti un ierosinājumus.


-Līguma izpilde

Lasi sniegtu jums jūsu pieprasīto pakalpojumu.

-Likumīgās intereses

Efektīvi vadīt komercdarbību, veicināt produktu tirdzniecību, nodrošinot jūsu dalību konkursos, spēlēs un aptaujās, tostarp ņemt vērā jūsu atgriezenisko saiti un ierosinājumus.


-Statistikas mērķiem, lai apzinātu mūsu mārketinga pasākumu efektivitāti un nodrošinātu, ka jūs saņemat vispiemērotāko pieredzi atbilstoši savām vajadzībām.

-Likumīgās intereses

Palīdzēt mums labāk izprast jūsu vajadzības un gaidas un līdz ar to uzlabot mūsu pakalpojumus, produktus un zīmolus.


-Nosūtīt jums mārketinga paziņojumus (ja jūs esat lūdzis mūs to darīt).

-Piekrišana

Nosūtīt jums tiešā mārketinga paziņojumus.


Lietotāja radīts saturs


Informācija, kas tiek ievākta, ja jūs esat iesniedzis noteiktu saturu kādā no mūsu sociālo tīklu platformām vai esat piekritis jūsu sociālo tīklu platformās publicētā satura atkārtotai lietošanai no mūsu puses.


Atkarībā no apjoma, kādā jūs veidojat saskarsmi ar mums, šādi dati var būt:

-vārds un uzvārds vai aizstājvārds;

-e-pasta adrese;

-fotoattēls;

-personiskais apraksts vai vēlmes;

-sociālo tīklu profils (ja jūs lietojat savu pieteikumvārdu vai nododat šos personas datus mums);

-cita informācija par jums, ko esat mums sniedzis (piemēram, savā „Mans konts” lapā, sazinoties ar mums vai iesniedzot savu saturu, tādu kā fotoattēli vai atsauksme, vai uzdodot jautājumu tērzēšanas funkcijā, kas ir pieejama dažās tīmekļvietnēs/lietotnēs).


-Saskaņā ar īpašiem noteikumiem un nosacījumiem, kam jūs esat piekritis:

-publicēt jūsu atsauksmes vai saturu, lai veicinātu mūsu produktu tirdzniecību.


-Piekrišana

Atkārtoti lietot saturu, ko esat publicējis tiešsaistē.

-Statistikas mērķiem, lai apzinātu mūsu mārketinga pasākumu efektivitāti un nodrošinātu, ka jūs saņemat vispiemērotāko pieredzi atbilstoši savām vajadzībām.

-Likumīgās intereses

Palīdzēt mums labāk izprast jūsu vajadzības un gaidas un līdz ar to uzlabot mūsu pakalpojumus, produktus un zīmolus un veicināt to tirdzniecību.


Lietotņu un ierīču lietošana


Informācija, kas tiek ievākta mūsu lietotņu un/vai ierīču lietošanas laikā no jūsu puses.

Atkarībā no apjoma, kādā jūs veidojat saskarsmi ar mums, šādi dati var būt:

-vārds un uzvārds;

-e-pasta adrese;

-atrašanās vieta;

-dzimšanas datums;

-personiskais apraksts vai vēlmes;

-fotoattēls;

-dzīvesveida dati, tostarp ādas tonis, ādas/matu tips;

ģeogrāfiskā atrašanās vieta.


Nolūkā

-Sniegt jums pieprasīto pakalpojumu (piemēram, virtuāli testēt mūsu produktus, pirkt mūsu produktus lietotnē vai ar to saistītās e-komercijas tīmekļvietnēs; konsultācijas un ziņojumi saistībā ar jūsu ādas reakciju uz sauli, jūsu ikdienas matu kopšanu).

-Analizēt jūsu dzīves apstākļu īpašības un ieteikt piemērotus produktus (tostarp produktus pēc pasūtījuma) un ikdienas kopšanu.

-Sniegt jums ieteikumus par produktiem un ikdienas kopšanu.

-Līguma izpilde un likumīgās intereses

Sniegt jums pieprasīto pakalpojumu (tostarp, ja nepieciešams, izpētes un inovāciju komandas veiktu pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā algoritma analīzi).

-Izpētei un inovācijām no zinātnieku puses L’Oreal Grupas ietvaros, lai attīstītu mūsu produktus.

-Mūsu lietotņu un ierīču pārraudzībai un uzlabošanai.

-Statistikas mērķiem, lai apzinātu mūsu darbību efektivitāti un nodrošinātu, ka jūs saņemat vispiemērotāko pieredzi atbilstoši jūsu vajadzībām.

-Likumīgās intereses

Nepārtraukti uzlabot mūsu produktus un pakalpojumus, lai apmierinātu jūsu vajadzības un gaidas, kā arī izpētes un inovācijas nolūkiem.


Informācijas pieprasījumi


Informācija, kas tiek ievākta, kad jūs uzdodat jautājumus (piemēram, ar mūsu klientu atbalsta centra starpniecību) saistībā ar mūsu zīmoliem, produktiem un to lietošanu.


Atkarībā no apjoma, kādā jūs veidojat saskarsmi ar mums, šādi dati var būt:

-vārds un uzvārds;

-tālruņa numurs;

-e-pasta adrese;

-cita informācija par jums, ko esat mums sniedzis saistībā ar savu informācijas pieprasījumu (kas var ietvert dzīvesveida un veselības stāvokļa datus, ja esat tam sniedzis savu piekrišanu).


-Atbildēt uz jūsu informācijas pieprasījumiem.

Ja nepieciešams, savienot jūs ar attiecīgajiem dienestiem.

-Piekrišana

Apstrādāt jūsu informācijas pieprasījumu.


-Statistikas mērķiem, lai uzlabotu produktu veiktspēju un drošību.

-Likumīgās intereses un likumīgais pienākums

Palīdzēt mums labāk izprast mūsu klientu vajadzības un gaidas un līdz ar to uzlabot mūsu pakalpojumus, produktus un zīmolus un sniegt atbildi uz jūsu informācijas pieprasījumu.

-Kosmetovigilances (uzraudzības) nolūkā:

-pārraudzīt un novērst jebkādas nevēlamas blaknes, kas būtu saistītas ar mūsu produktu lietošanu;

-veikt pētījumus saistībā ar mūsu produktu drošu lietošanu;

-veikt un sekot līdzi veiktajām korektīvajām darbībām, ja nepieciešams.

-Likumiskais pienākums Ievērot likumīgo pienākumu pārraudzīt nevēlamas savu produktu blaknes. Ievērot likumīgo pienākumu izvērtēt un nodrošināt produktu drošumu un sniegt atskaites atbildīgajai iestādei būtiskas negatīvas produktu izraisītas ietekmes gadījumā.


Sponsorēšana

Atkarībā no apjoma, kādā jūs veidojat saskarsmi ar mums, šādi dati var būt:

-vārds un uzvārds;

-tālruņa numurs;

-e-pasta adrese.

-Nosūtīt informāciju par mūsu produktiem un/vai vēlmju sarakstā atzīmēto informāciju personai pēc citas personas pieprasījuma.

-Līguma ar datu subjektu izpilde

Apstrādāt pieprasījumu.


Un


-Likumīgās intereses

Sazināties ar personu pēc citas personas pieprasījuma.


Automatizēta lēmumu pieņemšana


Lai aizsargātu mūsu tīmekļvietnēs/lietotnēs/ierīcēs veiktos darījumus pret krāpnieciskām darbībām un nelikumīgu piesavināšanos, mēs lietojam trešo pušu sniedzēju risinājumu(-s). Krāpnieciskas darbības noteikšanas metodes pamatā ir, piemēram, vienkārši salīdzinājumi, asociācijas, apkopojumi, prognozēšana un nepiederošu personu noteikšana, izmantojot intelektiskos aģentus, datu sasaistīšanas paņēmieni un dažādi datu iegūšanas paņēmieni.


Šis krāpšanās noteikšanas process var būt pilnībā automatizēts vai var ietvert operatora iejaukšanos, ja persona pieņem galīgo lēmumu. Jebkurā gadījumā mēs veicam visus saprātīgos piesardzības un drošības pasākumus, lai ierobežotu piekļuvi jūsu datiem. 


Automātiskas krāpšanās noteikšanas rezultātā Jūs varat (i) saskarties ar kavējumiem jūsu pasūtījuma/pieprasījuma apstrādē, kamēr mēs izskatām jūsu darījumu; un (ii) tikt pakļauti ierobežojumiem attiecībā uz vai izslēgti no pakalpojumu sniegtā labuma, ja tiek identificēts krāpšanās risks. Jums ir tiesības piekļūt informācijai, kas kalpo par pamatu mūsu lēmumam. Lūdzam skatīt sadaļu „Jūsu tiesības un izvēles” turpmāk tekstā.

Šī apstrāde ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp datu subjektu un datu pārzini vai ja to pieļauj pārzinim piemērojamie Savienības vai dalībvalsts likumi. Jums ir tiesības pieprasīt operatora iejaukšanos no pārziņa puses, lai izteiktu savu viedokli un apstrīdētu lēmumu.

Profilēšana

Ja mēs nosūtām vai atspoguļojam personalizētus ziņojumus vai saturu, mēs varam izmantot noteiktus paņēmienus, ko klasificē kā „profilēšanu”( t.i., jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana, lai izvērtētu konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši – analizētu vai prognozētu aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personiskām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos). Tas nozīmē, ka mēs varam ievākt personas datus par jums dažādos iepriekš tabulā norādītos scenārijos. Mēs centralizējam šos datus un analizējam tos, lai izvērtētu un prognozētu jūsu personiskās vēlmes un/vai intereses.

Balstoties uz mūsu analīzi, mēs nosūtām vai atspoguļojam jūsu interesēm/vajadzībām pielāgotus ziņojumus un/vai saturu.


Jums ir tiesības iebilst pret jūsu datu izmantošanu „profilēšanas” nolūkā noteiktos apstākļos. Lūdzam skatīt sadaļu „Jūsu tiesības un izvēles” turpmāk tekstā.


Kas var piekļūt jūsu personas datiem?


Mēs varam nodot jūsu personas datus L’Oreal grupas ietvaros, balstoties uz mūsu likumīgām interesēm iekšējās administrācijas nolūkos, lai ievērotu mūsu likumīgos pienākumus, novērstu krāpšanos un/vai aizsargātu mūsu rīkus, uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus, vai iepriekš saņemot jūsu piekrišanu to darīt. 

Atkarībā no nolūkiem, kādos tie tika ievākti, un, tikai pamatojoties uz nepieciešamību zināt, L’Oreal Grupas uzņēmumi visā pasaulē var piekļūt dažiem no jūsu personas datiem, balstoties uz likumīgām interesēm iekšējiem administratīviem nolūkiem, ja iespējams, pseidonimizētā veidā (nepieļaujot tiešu identificēšanu), un, ja tas nepieciešams, lai sniegtu jums nepieciešamos pakalpojumus. 


Mēs varam nodot jūsu personas datus pseidonimizētā veidā (nepieļaujot tiešu identificēšanu) arī L’Oreal Izpētes un inovāciju daļas zinātniekiem, tostarp ārpus jūsu valsts robežām, izpētes un inovāciju nolūkiem, lai uzlabotu produktu un pakalpojumu veiktspēju. 


Ja tas ir pieļaujams, mēs varam nodot dažus no jūsu personas datiem, tostarp ar Sīkdatņu starpniecību ievāktos datus, dažādiem mūsu zīmoliem, balstoties uz likumīgām interesēm iekšējiem administratīviem nolūkiem, lai saskaņotu un aktualizētu informāciju, ko esat mums nodevis, lai apkopotu statistiku, pamatojoties uz jūsu īpašībām, un pielāgotu mūsu saziņu ar jums. 


Lūdzam apmeklēt L’Oreal Grupas tīmekļvietni, lai iegūtu sīkāku informāciju par L’Oreal Grupu, tās zīmoliem un tā atrašanās vietām.Mēs varam nodot jūsu personas datus mārketinga nolūkos trešajai pusei vai L’Oreal Grupas uzņēmumiem.


Mēs nododam jūsu personas datus trešajām pusēm tikai tiešā mārketinga nolūkos, saņemot jūsu piekrišanu. Šajā kontekstā jūsu datus apstrādā šāda trešā puse, rīkojoties datu pārziņa statusā un piemērojot savus noteikumus un nosacījumus un privātuma paziņojumu. Jums ir uzmanīgi jāiepazīstas ar viņu dokumentāciju, pirms sniedzat savu piekrišanu izpaust Jūsu informāciju attiecīgajai trešajai pusei. Tas notiks, ja jūs nodosiet savus personas datus, izmantojot trešo pušu pakalpojumus (piemēram, izmantojot Facebook kontu, profilu), līdz ar to jums vienmēr paziņos un jūs varēsiet saprast, kādas trešās puses saņems jūsu personas datus.  


Jūsu personas datus mūsu vārdā var apstrādāt arī uzticami trešās puses pakalpojumu sniedzēji-apstrādātāji.


Mēs paļaujamies uz uzticamām trešajām pusēm, lai tās veiktu noteiktas komercdarbības operācijas mūsu vārdā. Mēs tām sniedzam tikai tādu informāciju, kas tām nepieciešama pakalpojuma izpildei, un mēs pieprasām, lai tās nelietotu jūsu personas datus nekādiem citiem nolūkiem. Mēs vienmēr darām visu iespējamo, lai visas trešās puses, ar kurām mēs strādājam, paturētu jūsu personas datus drošībā. Piemēram, mēs varam uzticēt pakalpojumus, kam nepieciešama jūsu personas datu apstrāde:


 • Trešajām pusēm, kuras mums palīdz un atbalsta, sniedzot ciparu un e-komercijas pakalpojumus, tādus kā sociālā uzklausīšana, veikala meklētājs, lojalitātes programma, identitātes pārvaldība, reitingi un atsauksmes, klientu attiecību vadība (CRM), tīkla analītika un meklētājprogramma, lietotāja radītā satura pārraudzības rīki. 

 • Reklāmas, mārketinga, ciparu un sociālo mediju aģentūrām, lai palīdzētu mums veidot reklāmu, mārketingu un kampaņas, lai analizētu to efektivitāti un pārvaldītu jūsu saziņu un jautājumus.

 • Trešajām pusēm, kurām ir pienākums piegādāt jums produktu, piemēram, pasta/piegādes pakalpojumu sniedzējiem.

 • Trešajām pusēm, kuras sniedz mums atbalstu un palīdz, sniedzot IT pakalpojumus, tādām kā platformu sniedzēji, mitināšanas pakalpojumi, uzturēšana un atbalsts mūsu datubāzēs, kā arī mūsu programmatūrā un lietotnēs, kas var saturēt datus par jums (šādi pakalpojumi dažreiz var ietvert piekļuvi jūsu datiem, lai izpildītu nepieciešamos uzdevumus).

 • Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un kredītvēstures aģentūrām, lai izvērtētu jūsu kredītvēsturi un pārbaudītu jūsu sniegto informāciju, ja tas ir līguma ar jums noslēgšanas priekšnosacījums.

 • Trešajām pusēm, kuras sniedz mums atbalstu klientu apkalpošanas un kosmetovigilances nolūkos.Mēs varam izpaust jūsu personas datus trešajām pusēm arī kā jauniem pārziņiem:


 • Ja mēs pārdodam jebkādu komercdarbības daļu vai aktīvus, un šādā gadījumā mēs varam izpaust jūsu personas datus šādas komercdarbības daļas vai aktīvu pircējam. Ja L’Oreal vai daļu no tās aktīviem iegādājas trešā puse, tās rīcībā esošie personas dati par tās klientiem attiecībā uz šiem aktīviem ir viens no nodotajiem aktīviem. Ja piemērojams, šādā gadījumā pircējs, rīkojoties jaunā datu pārziņa statusā, apstrādā jūsu datus, un jūsu personas datu apstrādi regulē tā privātuma politika. 

 • Ja mums ir pienākums izpaust vai nodot jūsu personas datus, lai ievērotu likumīgo pienākumu vai lai īstenotu vai piemērotu mūsu lietošanas/tirdzniecības noteikumus vai citus noteikumus un nosacījumus, kurus jūs esat akceptējis; vai lai aizsargātu LOreal, mūsu klientu vai darbinieku tiesības, īpašumu vai drošību. 

 • Ja esam saņēmuši jūsu piekrišanu tam.

 • Vai, ja likums ļauj mums to darīt.Mēs varam izpaust jūsu personas datus saviem partneriem:


 • Ja pakalpojumu, kuram jūs esat pierakstījies, L’Oreal radīja sadarbībā ar partneri (piemēram, kopzīmola lietotne). Šādā gadījumā, L’Oreal un partneris apstrādā jūsu personas datus katrs saviem nolūkiem, līdz ar to jūsu datus apstrādā: 

  • L’Oreal saskaņā ar šo Privātuma politiku; 

  • partneris, arī rīkojoties datu pārziņa statusā saskaņā ar saviem noteikumiem un nosacījumiem un ievērojot savu privātuma politiku. 

 • Ja jūs esat piekritis saņemt mārketinga un komerciālus paziņojumus no L’Oreal partnera ar īpaši tam paredzētas reģistrācijas funkcijas starpniecību (piemēram, ar tādas lietotnes starpniecību, kas darbojas ar L’Oreal zīmolu un ir pieejama tās partneriem). Šādā gadījumā jūsu datus apstrādā partneris, rīkojoties datu pārziņa statusā saskaņā ar saviem noteikumiem un nosacījumiem un ievērojot savu privātuma politiku.

 • Mēs savās atbalsta funkcijās varam publicēt saturu no sociālajiem tīkliem. Ja jūs atsaucaties uz saturu no sociālajiem tīkliem mūsu tīmekļvietnē/lietotnē, jūsu ierīcē var tikt saglabāta Sīkdatne no attiecīgā sociālā tīkla. Lai iegūtu vairāk informācijas, aicinām jūs iepazīties ar Sīkdatņu politiku šajos sociālajos tīklos. Šādā gadījumā jūsu datus apstrādā partneris, rīkojoties datu pārziņa statusā saskaņā ar saviem noteikumiem un nosacījumiem un ievērojot savu privātuma politiku.

MĒS VARAM JŪSU PERSONAS DATUS NODOT SAVIEM PARTNERIEM


Facebook apkopotā un ar mums koplietotā informācija

Visas Facebook funkcijas un pakalpojumus, kas pieejami mūsu mājaslapā/lietotnē, regulē Facebook Privātuma politika, kas sniedz plašāku informāciju par Jūsu privātuma tiesībām un datu lietošanas iestatījumiem.

Izmantojot šo mājaslapu/lietotni, Jūs varat:       

 • pierakstīties ar savu Facebook kontu. To darot, Jūs piekrītat koplietot daļu sava publiskā profila informācijas ar mums;

 • reaģēt uz mūsu publicēto saturu Facebook platformā, izmantojot Facebook sociālos spraudņus, piemēram, funkcijas “patīk” (“like”) vai “dalīties” (“share”);

 • pieņemt sīkfailus no šīs mājaslapas/lietotnes (kas tiek identificēti arī kā “Facebook Pixel”), kas palīdzēs mums izprast Jūsu darbības, tostarp saņemt informāciju par Jūsu ierīci, to, kā Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, Jūsu veiktajiem pirkumiem un reklāmām, ko redzat, neatkarīgi no tā, vai Jums ir Facebook konts un vai esat pierakstījies savā Facebook kontā.

Ja Jūs izmantojat šīs Facebook sniegtās iespējas, mēs apkopojam datus, kas mums palīdz:

 • rādīt Jums Facebook (vai Instagram, Messenger vai jebkurā citā Facebook pakalpojumā) tieši tādas reklāmas, kas varētu Jūs interesēt; 

 • novērtēt un analizēt mūsu mājaslapas/lietotnes un reklāmu efektivitāti.

Personas datus, kurus Jūs mums sniedzāt šajā mājaslapā/lietotnē (piemēram, Jūsu vārdu un uzvārdu, e-pastu, adresi, dzimumu un tālruņa numuru), mēs varam izmantot arī, lai Jūs identificētu Facebook (vai Instagram, Messenger vai citos Facebook pakalpojumos), lai parādītu Jums vēl pielāgotākas reklāmas. To darot, Facebook nedalīsies ar Jūsu personīgo informāciju un izdzēsīs šo informāciju tūlīt pēc saderības procesa pabeigšanas.

Informācija par Google

Kad mēs savās mājaslapās/lietotnēs izmantojam Google reklāmas pakalpojumus, Google piekļūst Jūsu personas datiem un atbilstoši izmanto tos. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā Google šim nolūkam izmanto Jūsu personas datus, lūdzu, skatiet Google Konfidencialitātes politiku, kas ir pieejama šeit un reglamentē šos pakalpojumus un datu apstrādi.

Mēs nepiedāvājam un nepārdodam jūsu personas datus.Kur mēs glabājam jūsu personas datus?


Datus, ko mēs ievācam no jums, var nosūtīt uz, tiem var piekļūt no un glabāt galamērķī ārpus Eiropas Ekonomikas zonas („EEZ”). Tos var apstrādāt arī tādi darbinieki, kuri darbojas ārpus EEZ un strādā mūsu vai kāda mūsu pakalpojumu sniedzēja labā. 


L’Oreal nosūta personas datus ārpus EEZ robežām tikai drošā un likumīgā veidā. Tā kā dažās valstīs var nebūt likumu, kas regulē personas datu lietošanu un nosūtīšanu, mēs veicam pasākumus, lai pārliecinātos, ka trešās puses ievēro šajā Politikā norādītās apņemšanās. Šie pasākumi var ietvert trešo pušu privātuma un drošības standartu izskatīšanu un/vai attiecīgu līgumu noslēgšanu (pamatojoties uz ES Komisijas pieņemto paraugu, kas pieejams šeit).

Mēs atsevišķi un papildus informēsim jūs par apstākļiem, ja dati tiek nosūtīti ārpus EEZ robežām, konkrētā kontaktpunktā, kur jūs iesniegsiet mums savus personas datus, kas tiks nosūtīti ārpus EEZ robežām.  

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot sadaļā „Kontaktinformācija” turpmāk tekstā norādīto kontaktinformāciju. 


Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?


Mēs glabājam jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams nolūkiem, kādiem mēs paturam jūsu personas datus, lai apmierinātu jūsu vajadzības vai lai izpildītu mūsu likumīgos pienākumus. 

Lai noteiktu jūsu datu glabāšanas laikposmu, mēs izmantojam šādus kritērijus:

 • Ja jūs pērkat produktus un pakalpojumus, mēs paturam jūsu personas datus mūsu līgumisko attiecību spēkā esamības laikā.

 • Ja jūs piedalāties tirdzniecības veicināšanas piedāvājumā, mēs paturam jūsu personas datus tirdzniecības veicināšanas piedāvājuma spēkā esamības laikā.

 • Ja jūs vēršaties pie mums ar informācijas pieprasījumu, mēs paturam Jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams Jūsu informācijas pieprasījuma izskatīšanai.

 • Ja Jūs izveidojat kontu, mēs paturam jūsu personas datus līdz brīdim, kad jūs pieprasāt tos dzēst, vai pēc tāda neaktīva laikposma (nav aktīvas mijiedarbības ar zīmoliem), kāds ir noteikts atbilstoši vietējiem noteikumiem un norādījumiem.

 • Ja jūs esat piekritis tiešajam mārketingam, mēs paturam jūsu personas datus līdz brīdim, kad jūs veicat atrakstīšanos vai pieprasāt to dzēšanu, vai pēc tāda neaktīva laikposma (nav aktīvas mijiedarbības ar zīmoliem), kāds ir noteikts atbilstoši vietējiem noteikumiem un norādījumiem.

 • Ja jūsu datorā ir izvietotas Sīkdatnes, mēs tās paturam tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu to mērķi (piemēram, uz sesijas laiku iepirkšanās groza sīkdatnēm vai sesijas ID sīkdatnēm), un uz laikposmu, kāds ir noteikts atbilstoši vietējiem noteikumiem un norādījumiem. 

Šie iepriekš minētie laikposmi tiks pagarināti, balstoties uz mūsu ar likumu vai normatīvo aktu uzliktiem pienākumiem, kā arī uz mūsu likumīgām interesēm, lai mēs varētu pārvaldīt savas tiesības (piemēram, uzturēt savas prasības tiesās), vai statistiskiem vai vēsturiskiem nolūkiem.


Tiklīdz mums vairs nav nepieciešams lietot vai glabāt jūsu personas datus, tie tiek dzēsti no mūsu sistēmām un ierakstiem vai anonimizēti, lai jūs pēc tiem vairs nevarētu identificēt. 
Vai jūsu personas dati ir aizsargāti?


Mēs esam apņēmušies paturēt jūsu personas datus drošībā un veikt visus saprātīgos piesardzības pasākumus, lai to izdarītu. Mēs ar līguma starpniecību pieprasām, lai uzticamas trešās puses, kuras apstrādā jūsu personas datus mūsu labā, dara to pašu. 


Mēs vienmēr darām visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu personas datus, un, tiklīdz saņemam jūsu personas datus, mēs izmantojam striktas procedūras un drošības mehānismus, lai censtos novērst neautorizētu piekļuvi. Tā kā informācijas pārraidīšana internetā nav pilnībā droša, mēs nevaram garantēt jūsu datu, kas tiek pārraidīti uz mūsu vietni, drošību. Līdz ar to jūs veicat jebkuru pārraidīšanu, uzņemoties visu risku. Saites uz trešo pušu vietnēm un sociālo tīklu pieteikumvārds


Mūsu tīmekļa vietnes un lietotnes var periodiski saturēt saites uz un no mūsu partneru tīkla, reklāmas devēju un saistīto personu tīmekļvietnēm. Ja jūs sekojat saitei uz jebkuru no šādām tīmekļvietnēm, lūdzam ņemt vērā, ka šādām tīmekļvietnēm ir pašām sava privātuma politika un mēs neatbildam par un neesam saistīti ar šo politiku. Lūdzam jūs iepazīties ar šo tīmekļvietņu politiku, pirms jūs tām iesniedzat jebkādus personas datus.


Mēs varam piedāvāt jums arī iespēju lietot savu sociālo tīklu pieteikumvārdu. Ja jūs to darāt, lūdzam ņemt vērā, ka jūs nododat savu profila informāciju mums atkarībā no jūsu sociālo tīklu platformas iestatījumiem. Lūdzam jūs apmeklēt attiecīgo sociālo tīklu platformu un iepazīties ar tās privātuma politiku, lai izprastu, kā jūsu personas dati tiek nodoti un lietoti šajā kontekstā.Sociālo tīklu un lietotāja radītais saturs


Dažas no mūsu tīmekļvietnēm un lietotnēm ļauj lietotājiem iesniegt pašiem savu saturu. Lūdzam neaizmirst, ka jebkuru saturu, kas tiek iesniegts kādai no mūsu sociālo tīklu platformām, var apskatīt publiski, līdz ar to jums ir jābūt uzmanīgiem, sniedzot noteiktus personas datus, piemēram, finanšu informāciju vai ziņas par dzīvesvietas adresi. Mēs neatbildam ne par kādām darbībām, ko veic citas personas, ja jūs publicējat personas datus kādā no mūsu sociālo tīklu platformām, un mēs iesakām jums nesniegt šādu informāciju. 


Būtībā jūs varat mums iesniegt tikai paši savus personas datus. Ja jūs nosūtīsiet mums citu datu subjektu personas datus, jūs rīkosieties datu pārziņa statusā un jums ir jānodrošina šādas nosūtīšanas likumīgums.

JŪSU TIESĪBAS UN IZVĒLES


L’Oreal ievēro jūsu tiesības uz privātumu – ir svarīgi, lai jūs varētu kontrolēt savus personas datus. Jums ir šādas tiesības: 


Jūsu tiesības

Ko tas nozīmē?

Tiesības tikt informētam

Jums ir tiesības saņemt skaidru, caurredzamu un viegli saprotamu informāciju par savām tiesībām un to, kā mēs lietojam jūsu personas datus. Tāpēc mēs sniedzām jums informāciju šajā Politikā.


Piekļuves tiesības

Jums ir tiesības piekļūt personas datiem, kas ir mūsu rīcībā par jums (ievērojot noteiktus ierobežojumus).

Mēs varam iekasēt saprātīgu samaksu, kas balstīta uz administratīvām izmaksām par informācijas sniegšanu.

Mums ir tiesības neatbildēt uz acīmredzami nepamatotiem, pārspīlētiem vai atkārtotiem pieprasījumiem.

Lai to izdarītu, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot turpmāk tekstā norādīto kontaktinformāciju.


Tiesības labot

Jums ir tiesības panākt, lai jūsu personas dati tiktu laboti, ja tie ir nepareizi vai novecojuši un/vai papildināti, kā arī ja tie ir nepilnīgi.

Lai to izdarītu, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot turpmāk tekstā norādīto kontaktinformāciju. Ja jums ir konts, jums, iespējams, būs vieglāk labot pašiem savus datus, izmantojot savu „Mans konts” funkciju.


Tiesības uz dzēšanu/ tiesības „tikt aizmirstam”

Dažos gadījumos jums ir tiesības panākt, lai jūsu personas dati tiktu dzēsti vai izņemti. Lūdzam ņemt vērā, ka šīs tiesības nav absolūtas, jo mums var būt likumīgi iemesli paturēt jūsu personas datus.

Ja jūs vēlaties, lai mēs dzēšam jūsu personas datus, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot turpmāk tekstā norādīto kontaktinformāciju.


Tiesības iebilst pret tiešo mārketingu, tostarp profilēšanu

Jūs varat jebkurā brīdī atrakstīties vai atteikties no tiešā mārketinga ziņojumiem.

Visvieglāk to var izdarīt, klikšķinot uz „atrakstīties” saites jebkurā e-pasta ziņojumā vai saziņā, ko mēs jums nosūtām. Pretējā gadījumā jūs varat sazināties ar mums, izmantojot turpmāk tekstā norādīto kontaktinformāciju.


Ja vēlaties iebilst pret jebkādu profilēšanu, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot turpmāk tekstā norādīto kontaktinformāciju.


Tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, uz kuras pamata veikta datu apstrāde


Jūs varat atsaukt savu piekrišanu tam, ka mēs apstrādājam jūsu datus, ja šāda apstrāde tiek veikta uz piekrišanas pamata. Piekrišanas atsaukšana neietekmē šādas apstrādes likumīgumu pirms tās atsaukšanas. Lai noteiktu, kad mūsu apstrādes pamatā ir piekrišana, mēs atsaucamies uz tabulu, kas norādīta sadaļā „Kādus datus mēs iegūstam no jums un kā mēs tos lietojam?”, jo īpaši uz aili „Kāds ir jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats?”.

Ja vēlaties iebilst– atsaukt savu piekrišanu, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot turpmāk tekstā norādīto kontaktinformāciju.Tiesības iebilst pret apstrādi, ko veic uz likumīgu interešu pamata

Jūs varat jebkurā brīdī iebilst pret to, ka mēs apstrādājam jūsu datus, ja šāda apstrāde tiek veikta uz likumīgu interešu pamata. Lai noteiktu, kad mūsu apstrādes pamatā ir likumīgas intereses, mēs atsaucamies uz tabulu, kas norādīta sadaļā „Kādus datus mēs iegūstam no jums un kā mēs tos lietojam?”, jo īpaši uz aili „Kāds ir jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats?”.

Lūdzam ņemt vērā, ka šīs tiesības nav absolūtas, jo mums var būt tiesiski vai likumīgi iemesli paturēt un kā citādi apstrādāt jūsu personas datus.

Lai to izdarītu, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot turpmāk tekstā norādīto kontaktinformāciju.


Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei


Jums ir tiesības sazināties ar savas valsts datu aizsardzības iestādi, lai iesniegtu sūdzību par datu aizsardzību un L’Oreal privātuma praksi.

Lūdzam sazināties ar mums, izmantojot turpmāk tekstā norādīto kontaktinformāciju, pirms jebkādas sūdzības iesniegšanas kompetentajā datu aizsardzības iestādē.


Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības pārvietot, kopēt vai nosūtīt datus no mūsu datubāzes uz citu datubāzi. Tas attiecas tikai uz tiem datiem, ko jūs esat iesniedzis, ja apstrāde pamatojas uz līgumu vai jūsu piekrišanu, un apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem. Lai noteiktu, kad mūsu apstrāde pamatojas uz līguma izpildi vai piekrišanu, mēs atsaucamies uz tabulu, kas norādīta sadaļā „Kādus datus mēs iegūstam no jums un kā mēs tos lietojam?”, jo īpaši uz aili „Kāds ir jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats?”.

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot turpmāk tekstā norādīto kontaktinformāciju.


Tiesības ierobežot apstrādi

Jums ir tiesības panākt, lai mēs ierobežotu jūsu datu apstrādi. Šīs tiesības nozīmē to, ka jūsu datu apstrāde no mūsu puses tiek ierobežota tā, ka mēs tos varam glabāt, bet vairs nevaram tos lietot vai apstrādāt.

To piemēro noteiktos apstākļos, kas uzskaitīti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā un ir šādi:

-datu subjekts (t.i., jūs) apstrīd personas datu precizitāti– uz laiku, kurā pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti;

-apstrāde ir nelikumīga, un datu subjekts (t.i., jūs) iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;


-pārzinim (t.i., L’Oreal) personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;


-datu subjekts (t.i., jūs) ir iebildis pret apstrādi uz datu pārziņa likumīgo interešu pamata, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa likumīgās intereses nav svarīgākas par datu subjekta likumīgajām iemesliem.
Ja vēlaties iebilst– pieprasīt ierobežošanu, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot turpmāk tekstā norādīto kontaktinformāciju.


Tiesības deaktivizēt Sīkdatnes

Jums ir tiesības deaktivizēt Sīkdatnes. Interneta pārlūka iestatījumi parasti ir pēc noklusējuma ieprogrammēti Sīkdatņu akceptēšanai, taču jūs to varat viegli regulēt, mainot sava pārlūka iestatījumus.


Daudzas sīkdatnes tiek izmantotas, lai pilnveidotu tīmekļvietņu/lietotņu lietojamību vai funkcionalitāti; līdz ar to, sīkdatņu atspējošanas rezultātā jums var tikt liegta iespēja izmantot noteiktas mūsu tīmekļvietņu/lietotņu daļas, kā norādīts sīkāk attiecīgajā Sīkdatņu tabulā.


Ja vēlaties ierobežot vai bloķēt visas Sīkdatnes, kas iestatītas mūsu tīmekļvietnēs/lietotnēs (kas var jums liegt iespēju lietot noteiktas vietnes daļas) vai jebkurās citās tīmekļvietnēs/lietotnēs, jūs varat to izdarīt ar sava pārlūka iestatījumu starpniecību. Tam, kā to izdarīt, jābūt paskaidrotam jūsu „Palīdzības” funkcijā. Sīkāku informāciju skatiet, apmeklējot šādas saites:

http://www.aboutcookies.org/;Lai apstrādātu jūsu pieprasījumu, mēs varam lūgt iesniegt jūsu identitātes pierādījumu. Izmaiņas mūsu Privātuma politikā

Mēs varam periodiski mainīt šo Privātuma politiku. Mēs publicēsim šīs Politikas izmaiņas, un iesakām jums periodiski pārskatīt šo Politiku, lai zinātu par jebkādām izmaiņām.

KONTAKTINFORMĀCIJA


Ja jums rodas jebkādi jautājumi vai bažas par to, kā mēs apstrādājam un lietojam jūsu personas datus, vai jūs vēlaties īstenot jebkuras no savām iepriekš tekstā norādītajām tiesībām, lūdzam sazināties ar mums elektroniski personal-da@loreal.com, vai rakstot ar pasta starpniecību uz SIA „L’Oreal Baltic”, Citadeles iela 12, Rīga, LV-1010, Latvija.

Par jūsu mums nodotajiem personas datiem atbild SIA „L’Oreal Baltic”. Sakot „L’Oréal”, „mums”, „mūsu” vai „mēs”, mēs atsaucamies uz šo uzņēmumu. Spēkā esošo datu aizsardzības likumu izpratnē L’Oreal ir „datu pārzinis”. 

 SIA „L’Oreal Baltic” 

Jautājumus par datu aizsardzību lūdzam adresēt: 

Citadeles iela 12, Rīga, LV-1010, Latvija, vai rakstot uz: personal-da@loreal.com


{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lv/privatuma-politika" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "SĀKUMS" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.lv/privaatsuspoliitika", "name": "Privatuma Politika" } } ] }