L’ORÉAL FOR THE FUTURE

Mūsu apņemšanās: līdz 2030. gadam uz pusi samazināt CO2 emisijas

Kā pasaules vadošajam kosmētikas zīmolam mums ir jāizpilda dažas saistības: risināt mūsdienu pasaules izaicinājumus. Šī iemesla dēļ “L'Oréal Paris” ir uzņēmies vērienīgu misiju: ​​līdz 2030. gadam uz pusi samazināt CO2 emisijas uz vienu izlaides vienību. Mēs esam piešķīruši arī 10 miljonus eiro vides projektiem, kas galvenokārt dos labumu sievietēm no dažādām pasaules malām. Mūsu saistību izpildei ir nepieciešama pilnīga apņemšanās visās darbības jomās.
Icons with texts

Dabiskās sastāvdaļas ir vissvarīgākās

“L'Oréal Paris” izvēlas atjaunojamas, dabiskas un ilgtspējīgas izejvielas. Balstoties uz vairāk nekā 25 gadu pieredzi ilgtspējīgu risinājumu, zaļās ķīmijas un biotehnoloģijas jomā, mēs ieviešam jaunu pētniecības un inovācijas modeli, ko saucam par “zaļo zinātni”. 2020. gadā jau 11 538 cilvēki guva labumu no ilgtspējīgas izejvielu piegādes programmām. Līdz 2030. gadam 100% no mūsu atjaunojamiem un minerālu resursiem tiks iegūti ilgtspējīgi, un 95% no mūsu sastāvdaļām tiks iegūti no atjaunojamiem vai bagātiem minerālavotiem. Zaļā zinātne ļauj mums izstrādāt alternatīvas naftas ķīmiskajām izejvielām un atklāt jaunas kosmētikas līdzekļu priekšrocības, neapdraudot to kvalitāti vai drošību.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lv/sustainability" }
Ingredients

Līdz 2030. gadam 100% no mūsu bioloģiskajām izejvielām tiks iegūtas ilgtspējīgi

Līdz 2025. gadam 100% no mūsu plastmasas iepakojumiem būs piemēroti otrreizējai pārstrādei, atkārtotai izmantošanai vai kompostēšanai

Mēs ievērojami palielinām pārstrādātu vai pārstrādājamu izejvielu daļu.  "Elvital" līnijas pudeles ir izgatavotas no 100% pārstrādātas plastmasas. Mēs veicinām atbildīgas iniciatīvas. Sadarbībā ar savu partneri “Paboco” mums izdevās izveidot pārstrādājamu pudeli, kas izgatavota no ilgtspējīgas izcelsmes koksnes šķiedrām. Tajā pašā laikā mēs esam samazinājuši iepakojumu svaru, ieviesuši risinājumus, kas ļauj tos atkārtoti uzpildīt, un izstrādājuši ražošanas procesu, kas patērē mazāk enerģijas un ir videi draudzīgāks.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lv/sustainability" }
Packaging

Līdz 2030. gadam 100% no mūsu iepakojumiem būs ekoloģiskāki:

100% no mūsu stikla burciņām būs vieglākas, un to izgatavošanai izmantosim pārstrādātu stiklu; 

100% no mūsu kartona iepakojumiem tiks iegūti no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem.

Atklājiet šeit mūsu produktus, kuriem jau ir priekšrocības no zaļiem iepakojumiem.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lv/sustainability" }

Mūsu pārstrādes process

Ar Roseline Boccovi – attīstības inženieri

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lv/sustainability" }

Mūsu jaunas paaudzes maskas un kondicionieri ir 97% bioloģiski noārdāmi

Lai mazinātu mūsu ietekmi uz vidi, mēs palielinām savu formulu bionoārdāmību un samazinām ūdens pēdu. Starp 2019. gadā tirgū laistajiem produktiem stiprinošā maska "Elvital Full Resist Power Mask" jau ir 97% bioloģiski noārdāma, savukārt skūšanās putas "Men Expert Shaving Barber Club" - 94%. 

Un tas vēl nav viss. Puse no zīmola oglekļa pēdas ir saistīta ar ūdens lietošanu un tā sildīšanu, izskalojot produktus. Lai risinātu atbildīga ūdens patēriņa jautājumu lietošanas fāzē un samazinātu vannošanas laiku, mēs esam izstrādājuši formulas, kuru skalošanai nepieciešams mazāk ūdens (piem. šampūns “More than Shampoo”), un jaunas kopšanas procedūras ar vienkāršāku skalošanu (produkti “divi vienā “ vai matu kopšanas procedūras bez skalošanas, piemēram, no sērijas “Dream Lengths”).


Atklājiet šeit mūsu produktus, kuriem jau ir priekšrocības no optimizētas bionoārdāmības.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lv/sustainability" }

Mūsu bezūdens tehnoloģija

Ar Elisabeth Bouhadans - Zinātnes direktori

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lv/sustainability" }

Mūsu formulu ietekme uz vidi

Ar Eric Bone - Starptautisko ilgtspējīgu inovāciju vadītāju

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lv/sustainability" }

11 rūpnīcas un 10 izplatīšanas centri līdz 2030. gadam būs neitrāli oglekļa dioksīda emisiju ziņā

Lielapjoma ražošanai ir jāpārdomā izmantotie procesi, lai padarītu planētu tīrāku un zaļāku. Laikā no 2005. līdz 2020. gadam mūsu rūpnīcas un izplatīšanas centri samazināja CO2 emisijas par 82 procentiem, ūdens patēriņu par 44 procentiem un atkritumu ražošanu par 35 procentiem. Mēs veicinām iniciatīvas, kas mūsu ražošanas procesos samazina oglekļa emisijas vairāk nekā jebkad agrāk. Šodien “Elvital” līnija tiek ražota oglekļa dioksīda neitrālā rūpnīcā, izmantojot 100% atjaunojamo enerģiju.  Šajā rūpnīcā tiek izmantoti pārstrādāti atkritumi no vietējiem mežiem.

Atklājiet šeit mūsu produktus, kas jau tiek ražoti oglekļa dioksīda neitrālās rūpnīcās.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lv/sustainability" }

Kā mēs ražojam ilgtspējīgi

Ar Jean-Michel Pille – Vides aizsardzības vadītāju

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lv/sustainability" }

100%
By 2025, all of our sites will have achieved carbon neutrality by improving energy efficiency and using 100% renewable energy.

Atbalsts sievietēm visā pasaulē

Tā kā sievietes ir galvenie klimata pārmaiņu upuri, “L’Oréal Paris” ieguldīs 10 miljonus eiro 6 oglekļa dioksīda emisiju samazināšanas projektos, kas dos labumu sievietēm visā pasaulē. Papildus finansiālajam atbalstam “L'Oréal Paris” izstrādās īpašas programmas, lai palielinātu sieviešu līdzdalību šo projektu vadīšanā. Piemēram, Hondurasā, kur vietējie iedzīvotāji aizsargā mangroves, “L'Oréal” zīmols atbalstīs sieviešu pārvaldīto projektu. Viņām tiks organizētas apmācības pārvaldība, finansiālās atbildības un veselības jomā.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lv/sustainability" }

Klimata pārmaiņu apstākļos mums jārīkojas efektīvi un novatoriski. “L'Oréal Paris” cenšas pilnībā ņemt vērā šos jaunos izaicinājumus. Jo mēs esam tā vērtas.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lv/sustainability" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "SĀKUMS" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.lv/sustainability", "name": "sustainability" } } ] }