Mēs esam apņēmušies rūpēties par jūsu drošību

Mūsu klienti paļaujas uz to, ka mēs piedāvāsim viņiem tikai tādus produktus, kuru drošība ir rūpīgi novērtēta un kvalitāte — nodrošināta. Mēs nekad neaizmirstam par šo uzticību. Pirms visu mūsu sastāvdaļu un produktu nonākšanas tirgū notiek stingra to drošības novērtēšana.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lv/musu-drosiba" }
Tiek novērtēta visu ādas tipu, tostarp arī jutīgas ādas, tolerance pret ādas kopšanas produktiem, un tie tiek testēti dermatalogu uzraudzībā vismaz 600 lietojuma reizēs.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lv/musu-drosiba" }
Mūsu apņemšanās rūpēties par drošību ar to neaprobežojas. Grupa izmanto arī visprogresīvākās tehnoloģijas, kas ļauj nodrošināt produktu drošību un efektivitāti. Lēmumu pieņemšanai par noteiktu sastāvdaļu daudzuma samazināšanu vai izmantošanas pārtraukšanu mūsu produktos palīdz arī visā pasaulē notiekoša zinātniska uzraudzība un mūsu klientu viedokļu uzklausīšana.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.lv/musu-drosiba" }
581nathalie oundjian_Loreal_resized
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "SĀKUMS" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.lv/the-other-side", "name": "Otra puse" } } , { "@type":"ListItem", "position": 3, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.lv/musu-drosiba", "name": "Musu drosiba" } } ] }